© Lander Loeckx

Brussel maken we samen

© Lander Loeckx

Dit was 2021

Samen maken we Brussel

Het Nederlandstalig netwerk in Brussel herkent u aan de 'N'. U ziet onze 'N' bij scholen, crèches, bibliotheken, sportzalen, gemeenschapscentra en andere organisaties.  We ondersteunen initiatieven voor Brusselaars: acties die het (buurt)leven, naar school gaan en uw vrije tijd in Brussel beter maken. We willen mensen van alle leeftijden, achtergronden en culturen verbinden. Zoals tijdens ‘Vrouwenlente’, het festival in maart dat zowel ernstig als vrolijk de vrouwenrechten onder de loep neemt.  Brussel wil nog meer een stad zijn voor kinderen en jongeren: ‘Kunstenaars in de klas geven scholieren de kans om zich uit te drukken en hun talenten te ontdekken. Ouderen kregen de nodige aandacht in het project bij de lokale dienstencentra, omdat de eenzaamheid en onzekerheid tijdens de pandemie toenamen. In 2021 blikten we terug op 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Ook in de toekomst willen we met nieuwe onderwijsvormen en -campussen voor Brussel het voortouw blijven nemen.

We willen buurten en mensen actief betrekken bij het leven in de stad, die we aangenamer willen maken voor alle bewoners, ook voor wie eenzaam is, in armoede leeft, wat ouder is, of juist nog heel jong, of wie hier nog maar net woont.

Onze plannen voor 2022

In 2022 bouwen we verder aan ons meerjarenplan om het leven in Brussel nog beter en aangenamer te maken. Hoe we dat in de praktijk brengen en uitvoeren, leest u ook op deze website. Kijk naar de subtitel bij elk artikel. Staat daar 'Jaarverslag 2022', dan weet u dat dit al een recente actie is. 
 

Het VGC-team, de mensen achter de ‘N’

Brussel verbindt
Kunstaterlier
© Kamilia Hsaine

Brussel verbindt

Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte
Spelende kinderen
© Kamilia Hsaine

Brussel geeft kinderen en jongeren ruimte

Brussel organiseert

Brussel organiseert

Brussel koestert talent
© Sofie De Backere

Brussel koestert talent

Brussel zorgt en beweegt
Ouderen op een bankje van een sportveld
© Kamilia Hsaine

Brussel zorgt en beweegt

Brussel spreekt vele talen
© Egmond Dobbelaere

Brussel spreekt vele talen

Brussel brengt samen
© Sophie Nuytten

Brussel brengt samen

Meer info?

Graag meer uitleg over de werking van de VGC? Over de historiek en de beleidsdomeinen?
Of wilt u beleidsdocumenten raadplegen?

Facebook

Wilt u op de hoogte blijven van al onze activiteiten en projecten?

LinkedIn

Werken voor de VGC? Volg alle vacatures op LinkedIn.

Colofon

Samenstelling en coördinatie
VGC 

Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan dit jaarverslag.

Storytelling
FINN Agency

 

Vertalingen
 AKIRA translations