© POOL IS COOL

Brussel brengt samen

We zorgen voor meer betrokkenheid van alle Brusselaars bij hun stad. Zo versterken we het samenleven in Brussel. We voeren ook de strijd tegen armoede op. Wilt u weten hoe onze acties tot stand komen? Hoe beleidskeuzes vertaald worden naar concrete doelstellingen en acties? Dat leest u in het meerjarenplan van het College van de VGC. 

Hoe Leesrijk Brussel jonge Brusselaars leert lezen

Leesrijk Brussel moedigt kinderen aan om te lezen in de vrije tijd én op school, omdat ze het zelf willen en voor het plezier. Met kleine stappen wekken we de interesse voor lezen op: we lezen voor, vertellen, spelen, lezen beelden (in boeken maar ook op straat), maken zelf verhalen en schrijven, tekenen … Via Leesrijk Brussel willen we de leesvaardigheid verhogen van Brusselse leerlingen, met bijzondere aandacht voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben of die in kansarmoede opgroeien.

Leeskansen op school en in de vrije tijd versterken elkaar. In elke school stelt een kerngroep een actieplan rond lezen op, samen met de bibliotheek. In het project ‘Het Bovenste Beste Boek’ begeleiden auteurs van kinderboeken klassen in het lager onderwijs om zelf een boek te maken. ‘Op Brusselse Leest’, een blog van de bibliotheken, inspireren leerkrachten om creatief met boeken te werken. Niet goed kunnen lezen heeft gevolgen voor werkgelegenheid, huisvesting, gezondheid, welzijn.

Lees verder >>

© Lander Loeckx

Groenblauw bxl

Image
© Atelier Groot Eiland
Het stadsvernieuwingsproject Groenblauw bxl brengt eetbaar groen in de stad. Denk aan kruiden, fruit en groenten. Zo bevordert Atelier Groot Eiland samen met buurtbewoners en organisaties de biodiversiteit in de zuidelijke vijfhoek.
Meer over Groenblauw bxl

Brussel aan de slag: opleidingen versterken werkzoekenden

Image
© Christian Smits
Eind 2021 waren er in Brussel meer dan 100.000 werkzoekenden en 86.851 werkaanbiedingen. Om vraag en aanbod te kunnen matchen zijn goede opleidingen de schakel. Via het participatietraject ‘Brussel aan de slag’ kan de Nederlandstalige opleidingssector in Brussel zijn bezorgdheden delen en mee nadenken over gerichte oplossingen om de sector nog sterker te maken.
Meer over Brussel aan de slag: opleidingen versterken werkzoekenden

"Cultuur brengt mensen samen"

Image
© Lies Engelen
“Paspartoe is zeer simpel. Voor elk cultureel evenement dat je bezoekt, spaar je één punt. Met die punten kan je tickets voor andere voorstellingen kopen. En dankzij een kansentarief voor Brusselaars met een lager inkomen is het toegankelijk voor iedereen."
Meer over "Cultuur brengt mensen samen"

Hoe Leesrijk Brussel jonge Brusselaars leert lezen

Image
© Lander Loeckx
Leesrijk Brussel moedigt kinderen aan om te lezen in de vrije tijd én op school, omdat ze het zelf willen en voor het plezier. Via Leesrijk Brussel willen we de leesvaardigheid van Brusselse leerlingen verhogen, met bijzondere aandacht voor leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben of die in kansarmoede opgroeien.
Meer over Hoe Leesrijk Brussel jonge Brusselaars leert lezen

Bruss-it: share-it, reuse-it, green-it, activate-it

Image
Bruss-it zoekt projecten die samenwerken aan een duurzame en leefbare stad. Stadsmakers werken eigen ideeën of ideeën uit het participatietraject Stadspiratie uit tot een project. Ze kunnen een subsidie tot 15.000 euro krijgen om te werken rond de thema’s share-it (delen), reuse-it (hergebruiken), green-it (vergroenen) en activate-it (actief ontdekken).
Meer over Bruss-it: share-it, reuse-it, green-it, activate-it