© Kenzo Van Cotthem

Brussel koestert talent

Brusselaars kunnen hun talenten maximaal ontwikkelen. De VGC ondersteunt scholen en stimuleert levenslang en levensbreed leren. We focussen op kwaliteit en op gelijke kansen voor iedereen. Wilt u weten hoe onze acties tot stand komen? Hoe beleidskeuzes vertaald worden naar concrete doelstellingen en acties? Dat leest u in het meerjarenplan van het College van de VGC. 

Kunstenaars in de klas

Kunstenaar Seppe Baeyens en de Cardijnschool dienden als eersten een project rond hedendaagse dans in. Dat participatieve dansproject werkt met groepjes van telkens tien leerlingen uit verschillende klassen van de Cardijnschool. Via die dansateliers versterken de leerlingen hun zelfvertrouwen, burgerzin en sociaal-emotionele vaardigheden zodat ze sterker in het leven staan.

 

We geloven sterk dat onze leerlingen, met mentale, maar soms ook gedrags- en emotionele moeilijkheden, niet de klassieke manier van leren nodig hebben om zich te ontplooien. Dergelijke ‘ongewone’ projecten zijn belangrijk voor hen. Daarom wilden we de dansworkshops structureel aanbieden. Els Schoemaker – coördinator Gelijke Onderwijskansen in de Cardijnschool

Lees verder >>

© Sofie De Backere

Wij blijven scholen bouwen

Image
Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin oktober 2021 telden we meer dan 50.000 leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % tegenover vorig schooljaar. De VGC blijft investeren in extra zitjes op de schoolbanken zodat ieder kind kan rekenen op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs.
Meer over Wij blijven scholen bouwen

200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Image
De expo ‘Van kabas tot rugzak’ belichtte het verhaal van 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Van het ‘Hollandsche tydvak’ tot de hedendaagse multiculturele en meertalige stad. In de expo werd heel duidelijk welke weg, vol hoogtes en laagtes, het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft afgelegd.
Meer over 200 jaar Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Jongeren zijn stedelijke leiders

Image
© Bruzz, Thomas Van Campenhout
Nakama vzw is een collectief van en voor Brusselse kinderen en jongeren. Hun acties geven jongeren een stem en een plaats in de samenleving, met respect voor ieders identiteit. Kinderen en jongeren voor hun dromen laten gaan, daar zet Nakama zich voor in.
Meer over Jongeren zijn stedelijke leiders

Kunstenaars in de klas

Image
© Sofie De Backere
Kunstenaar Seppe Baeyens en de Cardijnschool dienden als eersten een project in voor 'Kunstenaars in de klas' rond hedendaagse dans. Via participatieve dansateliers versterken de leerlingen hun zelfvertrouwen, burgerzin en sociaal-emotionele vaardigheden zodat ze sterker in het leven staan.
Meer over Kunstenaars in de klas

VUURWERKt, een toolbox voor werkgeluk

Image
De coronacrisis vroeg extra flexibiliteit en veerkracht van de medewerkers van de kinderopvang. Daarom ontwikkelde Opgroeien in Brussel (OIB) een toolbox om het werkgeluk van kinderbegeleiders en leidinggevenden te verhogen.
Meer over VUURWERKt, een toolbox voor werkgeluk

Materiaal voor centra voor volwassenenonderwijs en duale opleidingen

Image
De VGC investeerde ruim 138.000 euro in ICT-materiaal voor de drie Nederlandstalige centra voor volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie Ligo Brusselleer. Zes Nederlandstalige scholen kregen samen 128.000 euro om te investeren in de kwaliteitsvolle uitrusting van duale opleidingsonderdelen.
Meer over Materiaal voor centra voor volwassenenonderwijs en duale opleidingen

STEMLABxl helpt leerlingen met hun studiekeuze

Image
© Jelleke Vanooteghem
Onderwijscentrum Brussel (OCB) begeleidt leerlingen in hun school- en leerloopbaan en motiveert hen op een speelse manier om voor STEM-richtingen (science, technology, engineering, mathematics) te kiezen.
Meer over STEMLABxl helpt leerlingen met hun studiekeuze