Aandacht voor psychische kwetsbaarheid

40% van de Brusselaars kampt met psychische problemen en 25% heeft een reële kans op een psychische aandoening. Reden te meer om hun deskundigheid en die van hun naasten te erkennen in de geestelijke gezondheidszorg.

UilenSpiegel is een vereniging voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid of met levensmoeilijkheden, met bijzondere psychische ervaringen en iedereen die zich hierbij betrokken voelt. Lotgenoten komen er samen en streven zo naar een kwaliteitsvolle geestelijke gezondheidszorg zonder stigma’s.

Similes ondersteunt familie of naasten van mensen met een kwetsbaarheid. Samenleven met en zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid is niet vanzelfsprekend. Ervaringen uitwisselen met lotgenoten is even belangrijk voor hen als de zorg zelf.
De VGC maakt 47.000 euro vrij voor deze organisaties. Zo kunnen ze in 2021 hun Brusselwerking verder uitbouwen, meer vrijwilligers aantrekken en bekender worden bij het brede publiek. 

 

Lees ook

Dienstverlening voor mensen in kwetsbare situaties
© Kristina Tripkovic - Unsplash

Dienstverlening voor mensen in kwetsbare situaties

De coronapandemie raakt iedereen, maar vooral Brusselaars in armoede of met een moeilijke gezinssituatie. Heel wat organisaties werken hard om de sociale gevolgen van de crisis structureel op te vangen.
Laagdrempelige psychotherapie voor jongeren
© Priscilla De Preez - Unsplash

Laagdrempelige psychotherapie voor jongeren

TEJO BXL, dat is laagdrempelige psychotherapie voor jongeren tussen tien en twintig jaar. Laagdrempelig omdat jongeren gratis, discreet, anoniem en quasi onmiddellijk kunnen langskomen in het TEJO-huis, na school bijvoorbeeld.
Jonge nieuwkomers vieren tien jaar Masir Avenir
© Raisa Vandamme

Jonge nieuwkomers vieren tien jaar Masir Avenir

Op initiatief van de VGC en bon wisselden meer dan 120 nieuwkomers en medewerkers van terreinorganisaties en overheden op 6 maart 2020 ervaringen uit tijdens een netwerkdag. Een inlevingsparcours en thematische ateliers zorgden ervoor dat verschillende partners elkaar beter leerden kennen.
Brussel op zijn best tijdens coronacrisis

Brussel op zijn best tijdens coronacrisis

Twee dagen na de lockdown is er ‘Brussels helps’: Brusselaars vragen en bieden hulp aan elkaar, in het Nederlands, Frans en Engels. Een ongeziene samenwerking tussen de VGC, COCOF en GGC, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Give a Day, Muntpunt, Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel en BRUZZ.