Meertaligheid op school

Het Nederlands van anderstalige kinderen bijwerken, meertalige studenten vormen en leerkrachtenteams ondersteunen. Taal en meertaligheid is een van de belangrijkste thema’s waarrond het  Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de VGC werkt.

 

Informeren, ondersteunen en ervaringen uitwisselen

Sommige scholen bieden CLIL-onderwijs aan. Leerlingen krijgen dan niet-taalvakken in een andere taal. Het OCB brengt die leerkrachten samen om ervaringen en expertise uit te wisselen. Ook in het ‘Leerlabo Frans’ wisselen leerkrachten goede praktijken uit over Franse lessen in het Nederlandstalig basisonderwijs.

En de nieuwe website Brussel Vol Taal inspireert schoolteams om meertaligheid in de dagelijkse klaspraktijk te activeren. Alle Brusselse scholen vinden literatuur en (les)materiaal rond meertaligheid op www.brusselvoltaal.be  en in de onderwijsbibliotheek van het OCB. 

© Lander Loeckx

 

Brusselse Zomerschool wordt Talen-t-Boost

Na 15 jaar breidt de Brusselse Zomerschool uit. Op de grotere Campus Comenius in Koekelberg kunnen nu 110 kinderen hun Nederlands oefenen. Niet alleen anderstalige nieuwkomers, maar ook leerlingen met een andere thuistaal die het moeilijk hebben met het Nederlands op, school zijn welkom.

Het blijft niet bij een eenmalig zomerkamp, ook in de loop van het schooljaar zijn er terugkommomenten op zaterdag. In taalateliers leren de kinderen op een leuke manier verschillende interessegebieden kennen, zoals technologie, sport, media, muziek. Vanuit hun talenten worden de kinderen gemotiveerd om aan het  reguliere vrijetijdsaanbod deel te nemen en zo hun Nederlands actief te gebruiken. 

Hoe communiceren met ouders?

Alles wat leerkrachten moeten weten voor een sterke communicatie en goede samenwerking met ouders, is gebundeld op www.communicerenmetouders.brussels. Scholen stellen er gemakkelijk eigen materiaal samen zoals brieven, affiches of flyers. De website behandelt thema’s die belangrijk zijn bij de overgang naar de kleuterschool of naar de lagere school. Bijvoorbeeld hoe u als school een wenmoment of een inschrijvingsgesprek aanpakt. 

Eerste studenten tweetalige lerarenopleiding studeren af

In 2017 startte de tweetalige lerarenopleiding in de Erasmushogeschool Brussel en in de Haute Ecole Francisco Ferrer. De studenten van deze bacheloropleiding lager onderwijs krijgen les en doen activiteiten in het Nederlands en in het Frans. Zo zijn ze klaar voor de meertalige onderwijscontext in Brussel. Er zijn ook plannen voor tweetalige trajecten voor zijinstromers en voor kleuter- en secundair onderwijs.

Hogeschoolstudenten krijgen taalondersteuning

Studenten uit de graduaats- en lerarenopleidingen aan Odisee en Erasmushogeschool Brussel krijgen persoonlijke ondersteuning voor het Nederlands, het Frans en het Engels. Ook docenten kunnen hun lesmateriaal laten screenen en workshops volgen om taalkrachtige lessen te geven. Succes verzekerd voor meertalige studenten die klaar zijn voor het werkveld.

Lees ook

Jonge nieuwkomers vieren tien jaar Masir Avenir
© Raisa Vandamme

Jonge nieuwkomers vieren tien jaar Masir Avenir

Op initiatief van de VGC en bon wisselden meer dan 120 nieuwkomers en medewerkers van terreinorganisaties en overheden op 6 maart 2020 ervaringen uit tijdens een netwerkdag. Een inlevingsparcours, een lezing met achtergrondinformatie en thematische ateliers zorgden ervoor dat verschillende partners elkaar beter leerden kennen.
Ronde van Brussel: scholen aan het woord
© Christian Smits

Ronde van Brussel: scholen aan het woord

Hoe zien Brusselse schoolteams de toekomst voor het Nederlandstalig onderwijs? We vroegen het hen zelf! Uit gesprekken met maar liefst achttien scholen kwamen een heleboel ideeën en bruikbare tips naar voren.
Brussel op zijn best in coronacrisis

Brussel op zijn best in coronacrisis

Twee dagen na de lockdown is er ‘Brussels helps’: Brusselaars vragen en bieden hulp aan elkaar, in het Nederlands, Frans en Engels. Een ongeziene samenwerking tussen de VGC, COCOF en GGC, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Give a Day, Muntpunt, Steunpunt Vrijwilligerswerk Brussel en BRUZZ.
Bruss-it brengt dynamiek in de buurt
© Sophie Nuytten

Bruss-it brengt dynamiek in de buurt

Sterke projecten die werken aan ‘gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte’ en slim ruimtegebruik kunnen nu al vier jaar tot 15.000 euro Bruss it-subsidie krijgen. Onder andere deze Bruss-it initiatieven zorgden in 2020 voor meer dynamiek in hun buurt.