Kunstenaar Seppe Baeyens en de Cardijnschool dienden als eersten een project rond hedendaagse dans in. Dat participatieve dansproject werkt met groepjes van telkens tien leerlingen uit verschillende klassen van de Cardijnschool. Via die dansateliers versterken de leerlingen hun zelfvertrouwen, burgerzin en sociaal-emotionele vaardigheden zodat ze sterker in het leven staan.

Seppe Baeyens woont en werkt in Brussel, is danser en choreograaf. Hij creëert workshops en voorstellingen samen met mensen uit alle hoeken van de samenleving. Els Schoemaker is coördinator Gelijke Onderwijskansen in de Cardijnschool, een Nederlandstalige school voor buitengewoon secundair onderwijs in Anderlecht. Seppe en Els delen hun ervaringen met het project.

Ondersteun sport-, muziek- en kunstprojecten op school en werk samen met partners om dit mogelijk te maken

 

 

                                                                                                                    Idee uit de Ronde van Brussel 

Kunstenaar Seppe Baeyens en de Cardijnschool dienden een participatief project rond hedendaagse dans in, waarmee leerlingen uit verschillende klassen hun zelfvertrouwen, burgerzin en sociaal-emotionele vaardigheden versterken.

Ongewone projecten

Wat is de kracht van 'Kunstenaars in de klas'?

Els: “We geloven sterk dat onze leerlingen, met mentale, maar soms ook gedrags- en emotionele moeilijkheden, niet de klassieke manier van leren nodig hebben om zich te ontplooien. Dergelijke ‘ongewone’ projecten zijn belangrijk voor hen. Daarom wilden we de dansworkshops structureel aanbieden.”

Seppe: “Door buiten de normale context te werken, ontdek je andere talenten. Je merkt meer dingen op door op een andere manier te werken. Zo leren we ook elkaars taal: de school, de leerkrachten, de leerlingen ontmoeten de taal van de kunstenaar en de kunstenaar ontdekt hoe het er op school aan toegaat. De dansateliers vinden plaats in de dansstudio van het Huis van Culturen en Sociale Samenhang in Molenbeek. Alleen dát al trekt ‘het gewone’ open zodat je een andere blik krijgt. Ook de leerkrachten doen mee. Zo zien de leerlingen dat ook hun leerkrachten soms hun comfortzone moeten verlaten. Absolute gelijkwaardigheid tussen de kunstenaar en de school is belangrijk. Het is dus van groot belang dat we bouwen aan een stevige relatie tussen alle betrokkenen.”

© Sofie De Backere

Gezamenlijk draagvlak

Wat is nodig om er een succesverhaal van te maken?

Els: “Dat iedereen van het lerarenkorps in hetzelfde verhaal gelooft.”

Seppe: “Inderdaad. We kiezen ervoor om te vertrekken vanuit de leerlingen, wat is hún talent, waar kunnen zij in uitblinken? We kiezen niet voor het resultaat, maar voor het proces. Je mag niet te snel gaan en moet de tijd nemen. Zo ontdek je hun talent. De school moet klaar zijn voor dergelijke projecten. De vraag om zo een project te starten, zou dus ook het best gesteld worden vanuit de school. Een gezamenlijk draagvlak is noodzakelijk. Je moet alles goed afstemmen op elkaar.”

Welke obstakels kwamen jullie tegen?

Els: “De organisatorische puzzel valt niet te onderschatten. Het zou gemakkelijker zijn om met een volledige klas deel te nemen aan de dansateliers. Maar we kiezen ervoor om te werken met leerlingen die zin hebben om mee te doen. We verplichten niemand, maar nodigen hen wel sterk uit. De ene leerling vindt het fijn, de andere niet. Zo is dat ook met andere lessen, niet? De leerlingen komen dus uit verschillende klasgroepen. Je haalt leerlingen weg uit de klas, van andere vakken, wat niet evident is voor de leerkracht. Het is iets waar je het samen over moet hebben.”

Seppe: “Het draagvlak is zó belangrijk. Daar zijn we hier in de Cardijnschool ook al even mee bezig. Het project zachtjes laten groeien bij de leerkrachten en de leerlingen. De verwachtingen moeten duidelijk zijn langs beide kanten. Je mag niet blind springen en denken dat alles vanzelf goed komt.”

Talenten in de kijker

Cultuur en Onderwijs samen IN de klas. Wat is jullie ervaring?

Els: “Door de specifieke noden van de leerlingen komen wij al in contact met veel domeinen, zoals de zorgsector. Voor ons is dit een evidentie. Onze leerlingen zijn al dikwijls onzeker wegens hun sociale en emotionele problemen. Dit kunstproject is een manier om de leerlingen sterker te maken, te laten geloven in zichzelf. Door dergelijke projecten zetten we hun talenten in de kijker. Dat is zó belangrijk voor hun ontplooiing en hun algemeen welzijn.”

Over 'Kunstenaars in de klas'

'Kunstenaars in de klas' is een nieuw initiatief van de dienst Kunsten in samenwerking met de algemene directie Onderwijs en Vorming. Een kunstenaar kan een subsidie krijgen om samen met leerlingen uit een Brusselse secundaire school een kunstproject te doen tijdens de schooluren. Zo brengen we leerlingen meer met kunst in aanraking.

© Sofie De Backere