New day care centres in Elsene opened thanks to research

Elsene telt twee nieuwe Nederlandstalige kinderdagverblijven. Opmerkelijk: beide crèches komen er dankzij cartografisch onderzoek van de Universiteit Gent.

De VGC is in Brussel verantwoordelijk voor de organisatie van Nederlandstalige kinderopvang en investeert ook in de uitbreiding van Nederlandstalige opvangplaatsen in Brussel. Eind 2021 openden in Elsene twee nieuwe kinderdagverblijven, Ernestine en Mandala, samen goed voor net geen 80 nieuwe opvangplaatsen. De locatie van die crèches werd voor een groot stuk bepaald op basis van onderzoek van de Universiteit Gent.

Elsene telt twee nieuwe Nederlandstalige kinderdagverblijven. Opmerkelijk: beide crèches komen er dankzij cartografisch onderzoek van de Universiteit Gent.

Elsene/Ixelles has two new Dutch-speaking day care centres: Ernestine and Mandala. Worth noting: both day care centres were set up following cartographic research conducted by Ghent University.

“We have seen in the past that day care centres were opened in neighbourhoods where buildings were available, and not necessarily where the need was the greatest”, researcher Dr Jochen Devlieghere (UGent) explains. In 2021, together with the VGC we took stock of the relationship between the availability of Dutch-language day care centres and IBOs (after-school day care) in Brussels and the demand for child care places and the diversity of the city.

Elsene/Ixelles is a borough with many young families. If we want to offer them a sustainable future, it is important for them to find child care in their neighbourhood.

The Flemish Community Commission (VGC) is responsible for the organization of Dutch-speaking child care in Brussels, and invests in the expansion of Dutch-speaking day care places.

Mandala en Ernestine: 2 nieuwe crèches in Elsene

Twee van die nieuwe kinderdagverblijven kwamen er in Elsene. Kinderdagverblijf Mandala opende in december 2021 in de wijk Mouterij en telt zo’n 44 plaatsen. Iets verderop – op de oude Solvay-site vlak bij de Naamsepoort – opende kinderdagverblijf Ernestine, met plaats voor 34 kinderen. Volgens Veerle Mertens, die als verantwoordelijke kinderopvang de opening van de nieuwe crèches in goede banen leidde, zijn de twee nieuwe crèches zeer belangrijk voor de gemeente.

“Elsene is een gemeente met een groot aantal jonge gezinnen. Willen we die een duurzame toekomst in de stad bieden, is het belangrijk dat zij in hun wijk opvang vinden. De twee nieuwe kinderdagverblijven hebben niet alleen een strategische locatie, maar ook een mooi kader. Kinderdagverblijf Ernestine heeft een privétuin en de kinderen zullen er veel buiten kunnen spelen. Dat is ontzettend belangrijk in een gemeente waar veel kinderen opgroeien in appartementen of huizen zonder tuin", vertelt Veerle.

"De twee crèches zijn ook zeer toegankelijk voor alle buurtbewoners, dankzij subsidiëring door de overheid gaan we voorrang kunnen bieden aan gezinnen in kwetsbare situaties.” “Ze hebben naast hun economische functie ook een belangrijk sociaal en pedagogisch doel”, voegt Veerle toe.

Veerle Mertens, directeurs Kinderdagverblijf Mandala.

Ontmoetingsplekken in de stad

“Het gaat dus niet alleen om kinderen opvangen zodat de ouders kunnen gaan werken, al speelt dat natuurlijk ook. Crèches worden hoe langer hoe meer een ontmoetingsplek in de stad, voor gezinnen van verschillende achtergronden. Ouders willen betrokken zijn bij de verzorging van hun kind, hebben vragen voor onze begeleiders, of willen gewoon andere ouders uit de buurt leren kennen.

Via de VGC kreeg ik ooit de kans om op werkbezoek te gaan naar Zweden, waar die sociale rol van crèches al sterk ingeburgerd is. Daar is het zelfs standaard dat kinderdagverblijven na de uren hun materiaal ter beschikking stellen van ouders. Denk aan een koets of het gebouw zelf. Daar droom ik ook in België van. Mandala is bijvoorbeeld fantastisch gelegen aan Mouterij, die ruimte heeft zeer veel potentieel en kan ten dienste staan van de lokale gemeenschap. Het vraagt gewoon een beetje vertrouwen."