'Slim in de stad'-prijs voor Mobile Digital Lab

Op 7 mei 2019 won de VGC de ‘Slim in de stad’-prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor het ‘MOD-lab’. Dat ‘Mobile Digital Lab’ werkt met leerlingen uit het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel rond digitale en datageletterdheid. Een educatief project waarvoor Gluon vzw en de VUB/imec op steun van de VGC konden rekenen. 

Data verzamelen in de Databuzz

De VUB/imec trekt met de mobiele ‘Databuzz’ naar de scholen. De bus is ingericht als hightech educatief living lab. Jongeren kunnen er samenwerken aan concrete digitale dataprojecten. Ze verzamelen data ­– digitale gegevens – over de schoolomgeving en de stad. En ze visualiseren en interpreteren die informatie. Zo krijgen ze meer inzicht in hun leefomgeving, via data over bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluidshinder of mobiliteit.

Databus met oranje en blauwe bestickering.
© VUB

Experimenteren met technologie bij Gluon

Met die digitale gegevens gaan de jongeren aan de slag in de labs van Gluon vzw. Ze maken er kennis en experimenteren met innovatieve technologie zoals virtual reality, 3D-printing en coding. Met deze technologie bedenken ze oplossingen voor de stedelijke uitdagingen die ze hebben waargenomen en maken ze prototypes. Zo ontwikkelen ze bijvoorbeeld – na het analyseren van de geluidshinder in de omgeving – een gps die u naar stille plekken in de buurt leidt.

Binnenkant van de databuzz met en scherm en apparatuur.
© VUB

Online samen leren

Een open onlineplatform, ontwikkeld door Gluon, toont elke stap in het makersproces en verbindt scholen en geïnteresseerden met elkaar. Het platform functioneert als dashboard en bibliotheek voor digitale kennis en als community space. De jongeren krijgen er direct toegang tot digitale informatie en toepassingen waarmee ze ook thuis verder kunnen werken.

Met het ‘MOD-lab’ leren jongeren sleutelcompetenties voor de 21ste eeuw : burgerschap, digitale en datageletterdheid, kritisch en probleemoplossend denken, communicatie en samenwerking, creativiteit en innovatie. 

Choisissez votre langue en haut à droite.

Select your language at the top right.