Lily verbindt sport en mensen in armoede

Lily stagaire 'ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting'
© Kristof Creten

Een heel schooljaar liep Lily stage bij de VGC-sportdienst. Lily volgt een opleiding tot ‘Ervaringsdeskundige armoede en sociale uitsluiting’. Zo gebruikt ze haar eigen ervaringen om organisaties bewuster te laten omgaan met mensen in armoede.

Eigen ervaringen sensibiliseren de VGC-sportdienst

“Bij een aantal collega’s voelde ik toch nog een taboesfeer als het gaat over mensen in armoede. Ik hoop dat mijn stage de dialoog rond dit thema makkelijker heeft gemaakt”, vertelt Lily.

Ze vertelde onder andere over drempels die ze zelf ervaarde bij haar eigen vrijetijdsparticipatie, of die van haar kinderen.

“Jezelf kwetsbaar opstellen is een meerwaarde om de gevoelswereld en de (on)zichtbare drempels te duiden. Mijn getuigenis had een grotere impact binnen de VGC dan ikzelf had kunnen denken.”

Lily – Stagiaire ervaringsdeskundige armoede

Bruggen maken tussen mensen in armoede en het sportaanbod

Weten waar u welke sporten kunt doen, er geraken en de kosten zijn de grootste drempels om aan sport te doen. Samen met mensen in armoede ging Lily op zoek naar oplossingen. Tijdens gesprekken werd duidelijk dat sport niet hoog op de agenda staat van mensen in armoede. Toch duidde Lily op de grote meerwaarde die sport heeft op het vlak van gezondheid, mentale weerbaarheid en sociale contacten.

Armoedebril op de sportinitiatieven

Lily toetste de initiatieven van de sportdienst aan de drempels en aan haar eigen ervaringen. Op basis hiervan besliste de sportdienst om de doelgroep ook op andere manieren te informeren. Bijvoorbeeld door  persoonlijk contact via schoolpoortmomenten, vrijetijdsbeurzen en infomomenten.

Er zijn in Brussel heel wat financiële tussenkomsten en kortingen voor sport. U vindt ze allemaal in de ‘Kortingsgids voor Sport’.

Choisissez votre langue en haut à droite.

Select your language at the top right.