Pleegzorg verrijkt uw leven

Pleegouders gezocht

In Brussel geven 60 pleeggezinnen aan 70 kinderen een thuis. Maar heel wat kinderen wachten nog op een plekje. In 2019 voerde Pleegzorg Vlaams-Brabant en Brussel samen met de VGC een sensibiliseringscampagne om pleegzorg bekender te maken. Met infopakketten en sprekende verhalen van ouders, pleegouders en pleegkinderen maken we Brusselaars warm voor pleegzorg.

Doorstromingshuis voor mensen met een beperking en/of psychiatrische problematiek

Wist u dat pleegzorg ook voor volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek kan? Voor die doelgroep startte Pleegzorg in 2019 een nieuw initiatief op, samen met vzw Begeleid Wonen Brussel: een ‘doorstromingshuis’ in Molenbeek.

Illustratie van enkele gebouwen in Brussel met de leuze 'Opgroeien doe je niet alleen'.

In dit huis wonen vijf jongvolwassenen (twee vrijwilligers en drie personen met een beperking) samen voor twee jaar. Die personen met een beperking zijn te oud om in een jeugdvoorziening te kunnen blijven, maar zijn nog niet klaar om alleen te gaan wonen. Het ‘doorstromingshuis’ maakt hen zelfstandiger en maakt de overgang naar volwassenenhulp gemakkelijker.

Choisissez votre langue en haut à droite.

Select your language at the top right.