Armoedebestrijding op school

De aankoop van schoolboeken, turnkleding en ander schoolmateriaal kan zwaar wegen op het budget van gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Daarom kregen scholen nieuwe subsidies om de schoolkosten van gezinnen in armoede te reduceren. Met die subsidie betaalden scholen onder andere schoolboeken, maaltijden, uitstappen, opvang en onbetaalde schoolfacturen.

De VGC wil met de subsidie scholen aanzetten om kritisch na te denken over de kosten van verplicht schoolmateriaal. De VGC ondersteunt de Nederlandstalige Brusselse scholen concreet om een armoedebewust kostenbeleid uit te werken. Daarvoor werkt het Onderwijscentrum Brussel (OCB)  sinds begin 2021 samen met vzw Krijt. Voor die tussenkomst in schoolkosten reserveert de VGC jaarlijks 750.000 euro.

© CDC