Bruss-it: share-it, reuse-it, green-it, activate-it

Bruss-it zoekt projecten die samenwerken aan een duurzame en leefbare stad.

Stadsmakers werken eigen ideeën of ideeën uit het participatietraject Stadspiratie uit tot een project. Ze kunnen een subsidie tot 15.000 euro krijgen om te werken rond de thema’s share-it (delen), reuse-it (hergebruiken), green-it (vergroenen) en activate-it (actief ontdekken). In 2021 kregen 33 projecten een Bruss-it subsidie.

Zo is er het project ‘Buurtpensioen op stap’ dat werkt rond sociale inclusie van eenzame of kwetsbare ouderen. Of de ‘ontdekkingstuin Kindermuseum’: een educatieve tuin om te spelen en te bouwen, waar kinderen leren tuinieren en waar ze kunnen deelnemen aan kookateliers en optredens.

Een jury van experten en geëngageerde Brusselaars beoordeelt de projecten.

Zeker in een grootstedelijke dynamiek is de vinger aan de pols houden een uitdaging voor een overheid. In mijn ogen is het Bruss-it format een originele en laagdrempelige uitkomst van deze oefening. Ronald Crouzé – jurylid Bruss-it