Brussel aan de slag: opleidingen versterken werkzoekenden

Eind 2021 waren er in Brussel meer dan 100.000 werkzoekenden en 86.851 werkaanbiedingen. Om vraag en aanbod te kunnen matchen zijn goede opleidingen de schakel. Samen met de opleidingssector ondersteunt de VGC potentiële werknemers in hun zoektocht naar werk, ook hen die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.

Via het participatietraject ‘Brussel aan de slag’ kan de Nederlandstalige opleidingssector in Brussel zijn bezorgdheden delen en mee nadenken over gerichte oplossingen om de sector nog sterker te maken. Samen met Tracé Brussel sprak het collegelid bevoegd voor Onderwijs met 18 Brusselse partners uit de opleidingssector. In twee sessies bespraken ze de noden en uitdagingen op het vlak van opleiding, werkervaring, duaal leren en andere nieuwe leerwegen.

© Christian Smits

‘Welke rol hebben de Nederlandstalige partners en beroepssectoren in het Brusselse opleidingslandschap? Hoe geraken duale opleidingen (combinatie leren en werken) beter bekend onder Brusselse jongeren? Op welke manier kunnen we drempels bij inschakelingstrajecten wegwerken?’ Stuk voor stuk concrete beleidsthema’s en maatschappelijke uitdagingen die om een passende aanpak vragen.

De bevindingen en ideeën uit die rondes toetsten we begin 2022 in een online sessie aan de ervaringen van een tiental werkgevers en institutionele partners op het terrein. De resultaten van ‘Brussel aan de slag’ vormen de basis voor breedgedragen en werkbare oplossingen en een concreet actieplan.

Brussel aan de slag was een boeiend moment van uitwisseling en telkens opnieuw kennismaking met partners. Daaruit vloeien nu al concrete samenwerkingen voort. Eva De Smedt - vzw FIX

© Christian Smits