Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) lanceerde begin 2021 de website Brussel Vol Taal. Daarmee helpt het OCB scholen om krachtig taalonderwijs Nederlands aan te bieden in een meertalige omgeving. Het Nederlands is voor een minderheid van de Brusselaars de thuistaal, ook in het Nederlandstalig onderwijs.

‘Brussel Vol Taal’ wil de meertaligheid van alle kinderen en jongeren bevorderen. Die meertaligheid – kennis van het Nederlands, Frans en Engels, in combinatie met de thuistalen – is essentieel voor de ontwikkeling van de Brusselse kinderen en jongeren. Op de website vinden scholen technieken om daarmee om te gaan en om die meertaligheid te waarderen en ze uiteindelijk te gebruiken als een opstap naar beter Nederlands.  Leerkrachten kunnen ook specifieke vormingen bij het OCB volgen.

Omgaan met talige diversiteit op school kan bijvoorbeeld door een profiel samen te stellen van de school. Zo krijgt de school zicht op de aanwezige overtuigingen en attitudes ten aanzien van meertaligheid. Dat helpt om een duidelijke, gedragen visie te ontwikkelen rond meertaligheid. Ondertussen meldden zich al 31 scholen aan om de bevraging in te vullen, waaronder zelfs een uit Nederland.

Het is niet vanzelfsprekend voor elke leerkracht om ook taalleerkracht te zijn. Daar is professionalisering en ondersteuning voor nodig. Leerkracht, Sint-Guido-Instituut.