Het stadsvernieuwingsproject Groenblauw bxl brengt eetbaar groen in de stad. Denk aan kruiden, fruit en groenten. Zo bevordert Atelier Groot Eiland samen met buurtbewoners en organisaties de biodiversiteit in de zuidelijke vijfhoek.

In 2021 kregen 7 buurtvoorzieningen zo een insectenhotel, nestkastje en plantjes. In de moestuin bij Atelier Groot Eiland kwam er een ontmoetingsplek voor activiteiten over duurzame educatie. Op de speelplaats van basisschool De Kleurdoos groeit eetbaar groen en zorgt een speelse installatie voor regenwateropvang.

Wilt u met uw buren of organisatie zelf een groenblauw project opstarten? Op de tweetalige website vindt u praktische fiches met stappenplannen en informatie over verschillende soorten eetbaar groen. 

Meer groen voor mens en dier is belangrijk voor de biodiversiteit, rust, verkoeling en wateropvang. Idee uit Stadspiratie.

Groenblauw bxl beantwoordt aan ideeën uit Stadspiratie.  

© Atelier Groot Eiland