Hoe pakken we eenzaamheid aan?

Taboes doorbreken, netwerken versterken en samenwerken over sectoren heen. Dat zijn enkele beleidsaanbevelingen van hogeschool Odisee na een praktijkonderzoek rond de vraag: hoe kunnen we eenzaamheid en isolement in Brussel beter aanpakken?

Op een studiedag werden de resultaten van het onderzoek voorgesteld. En ook de ‘Resokit’: concrete methodes om eenzaamheid en isolement professioneel aan te pakken.


Projectmedewerker Inge Verhaegen van Odisee vertelt: “We willen onze kennis delen, methodieken en instrumenten aanreiken, zoals we nu met de Resokit doen. De VGC biedt daarnaast ondersteuning om partijen samen te brengen, goede praktijken te inventariseren en een expliciet beleid uit te werken. Zo zijn we op weg naar een stad met meer verbondenheid.”

© Sophie Nuytten