Kinderopvang versterkt zijn sociale functie

Tijdens de coronacrisis verloren heel wat gezinnen het contact met de kinderopvang. Vaak gezinnen in financieel en sociaal moeilijke situaties.

Het Loket Kinderopvang (vzw Samenwerken aan Kinderopvang Brussel) besteedt daarom in 2021 extra aandacht aan zijn sociale functie. Financiële en andere drempels wegwerken zodat ouders weer kunnen participeren aan de maatschappij, is daarbij cruciaal. Dat kan door een toegankelijk opnamebeleid, door specifieke doelgroepen toe te leiden en kinderbegeleiders te coachen bij armoedeproblematieken. Zo zorgt kinderopvang mee voor gelijke ontwikkelingskansen voor ieder kind.

Door veranderde gezinssituaties is er meer vraag naar dringende opvang. De VGC maakt extra middelen vrij om die bijkomende plaatsen te creëren. Zo krijgen gezinnen die daar nood aan hebben, binnen de maand een plaats.

© Lies Engelen