Materiaal voor centra voor volwassenenonderwijs en duale opleidingen

Digisprong in het volwassenenonderwijs

De VGC investeerde ruim 138.000 euro in ICT-materiaal voor de drie Nederlandstalige centra voor volwassenenonderwijs en het Centrum voor Basiseducatie Ligo Brusselleer. Hiermee kunnen de centra ICT-materialen aankopen of leasen om het leren en lesgeven in een digitale omgeving te versterken. Zo kunnen ook de meest kwetsbare cursisten uit het volwassenenonderwijs gebruikmaken van moderne, eigentijdse, digitale ICT-materialen. Eerder werden ook al in het leerplichtonderwijs dergelijke subsidiekanalen opgezet.

Investeren in uitrusting draagt bij tot de kwaliteit van het onderwijs. De VGC voorziet hiervoor een budget van 112.897 euro. Zo kan er een krachtige en motiverende leeromgeving en moderne vormen van leren aangeboden worden.

Tekstversie infografiek: Investeringen ICT-materiaal

  • 2.005 laptops = 53% van het budget
  • 1.565 tablets = 41% van het budget
  • 228 digitale schoolborden = 6% van het budget

Materialen voor duale opleidingen

Zes Nederlandstalige scholen kregen samen 128.000 euro om te investeren in kwaliteitsvolle materialen voor duale opleidingsonderdelen. In een duale opleiding leren leerlingen op school en op de werkvloer. 

Om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zo klein mogelijk te houden, is moderne apparatuur noodzakelijk. Leerlingen moeten alle kansen krijgen om de nodige competenties te verwerven en om zich gemakkelijker op de arbeidsmarkt te kunnen begeven na hun opleiding.

De scholen kopen materialen zoals een wafelijzer, een foutdiagnosetoestel, een ziekenhuisbed en oefenpop, een lastoestel.