Wij blijven scholen bouwen

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel blijft groeien. Begin oktober 2021 telden we meer dan 50.000 leerlingen. Dat is een groei van 1,7 % tegenover vorig schooljaar. De VGC blijft investeren in extra zitjes op de schoolbanken zodat ieder kind kan rekenen op een kwaliteitsvolle plaats in het onderwijs.

In 2021 konden leerlingen hun intrek nemen in 12 nieuwe of vernieuwde schoolgebouwen. Zodra alle klassen ingevuld zijn, is die infrastructuur goed voor 1.245 plaatsen in het basisonderwijs en 1.050 plaatsen in het secundair onderwijs. In die dossiers nam de VGC de volledige of een gedeeltelijke financiering op zich. 

7 bouwdossiers startten in 2021 effectief met de werken. En in 2021 kregen nog eens 10 scholen een subsidiëring voor de nieuwbouw en renovatie van schoolgebouwen. Hiermee creëren we nog eens 1.585 plaatsen in het basisonderwijs en 1.626 plaatsen in het secundair onderwijs.

De VGC maakte in 2021 25.545.000 euro vrij voor rechtstreekse investeringen en ontwikkelde twee Publiek Private Samenwerking (PPS)-projecten, Pacheco en Walcourt Deleers.

 

Enkele opvallende projecten zijn

Nieuwe basisschool Zennestraat 

In dit passiefbouwproject bouwt de Stad Brussel woningen en een basisschool in de Zennestraat, een dichtbevolkte wijk. Deze nieuwe basisschool zal plaats hebben voor 240 leerlingen. De werken startten in 2021, in september 2022 verwelkomt deze school haar eerste leerlingen.

Campus Pacheco 

Campus Pacheco is een nieuwe GO!-onderwijscampus aan de Oratoriënberg in de Brusselse Vijfhoek. Er komt een crèche, een basisschool en een secundaire school. De basisschool zal klaar zijn in 2022. Met deze campus en  met het nieuwe project op de site van het oude Rijksadministratief Centrum zal deze wijk heropleven.

 

Campus Kompas 

Op deze nieuwe onderwijscampus in de Gallaitstraat in Schaarbeek is er een basisschool en een secundaire school. De eerste leerlingen startten in september 2021. Campus Kompas is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

De VGC zette haar expertise en investeringsmiddelen ook in om academies voor Muziek, Woord, Dans en Beeldende Kunsten, het deeltijds kunstonderwijs in Brussel, te helpen om hun infrastructuurdromen waar te maken. Er komen investeringen in de academies van Sint-Agatha-Berchem, Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Jette en Schaarbeek, waarbij de VGC 6.650.000 euro investeringssubsidies voorziet en de Vlaamse Gemeenschap 3.000.000 euro.  

Lees hier de tekstversie van de infografiek over het Nederlandstalig onderwijs en de leerlingenaantallen.