Zorgen voor een duurzame schoolloopbaan

Een grote groep Brusselse kinderen en jongeren groeit op in een kansarme of verontrustende context. Voor een groeiend aantal leerlingen dreigt het schoolse traject vast te lopen of is het al vastgelopen. Extra ondersteuning is nodig.

Daarom wil de VGC een geïntegreerde werking tussen Onderwijs en Welzijn uitbouwen. Met een gerichte aanpak krijgen de jongeren op de schoolcampus zelf begeleiding. Die omkadering versterkt het positieve gedrag op school en vermindert uitsluiting en schooluitval.

We willen die jongeren opnieuw warm maken voor het onderwijsgebeuren door hun sociaal-emotioneel welbevinden te verhogen en door de school te ondersteunen bij een zorgbeleid op maat. De VGC maakte meer dan 2.000.000 euro vrij om dit proeftraject in vijf scholen uit te voeren.

 

© Olia Danilevich