Onze inkomsten en uitgaven van 2021

Tekstversie infografieken

Inkomsten 2021

 • Federale overheid: € 17.800.000
 • Andere inkomsten: € 44.220.000
 • Vlaamse Gemeenschap: € 68.860.000
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: € 74.560.000

Uitgaven 2021

 • Bestemde reserves: € 53.780.000
 • Algemene administratieve uitgaven: € 43.300.000
 • Onderwijs en Vorming: € 43.290.000
 • Cultuur, Jeugd en Sport: € 33.560.000
 • Welzijn, Gezondheid en Gezin: € 15.520.000
 • College en Raad: € 7.050.000
 • Communicatie, ICT en Media: € 5.670.000 
 • Stedelijk Beleid: € 3.270.000

Investeringen infrastructuur 2021

 • Overkoepelende of transversale projecten: € 43.776.765
 • Onderwijs en vorming: € 37.765.000
 • Cultuur, Jeugd en Sport: € 19.194.000
 • Welzijn, Gezondheid en Gezin: € 6.243.000