Participatie

Brussel maken we samen. U denkt mee, praat mee, doet mee en neemt mee verantwoordelijkheid op, samen met veel partners. We luisterden naar ideeën van Brusselaars tijdens ‘Stadspiratie’ en de ‘Ronde van Brussel’. Die ideeën boden inspiratie voor het meerjarenplan dat de VGC opstelde. Een plan met beleidsacties voor de volgende jaren, voor Brussel en voor de Brusselaars.

Plannen voor Brussel
© Sophie Nuytten

Plannen voor Brussel

Samen met haar vele partners maakte de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in het coronajaar 2020 mee het verschil. Onze maatschappelijke rol werd meer dan ooit duidelijk. In dit jaarverslag leest u hoe we dat deden.
Stadspiratie: 1.130 ideeën voor Brussel

Stadspiratie: 1.130 ideeën voor Brussel

Stadspiratie, dat is inspiratie van en voor de stad. In 2020 vroegen we aan onze inwoners en organisaties wat er beter kan in de stad. Ze dachten actief mee na en inspireerden ons beleid voor de komende vijf jaar.
Ronde van Brussel: scholen aan het woord
© Christian Smits

Ronde van Brussel: scholen aan het woord

Hoe zien Brusselse schoolteams de toekomst voor het Nederlandstalig onderwijs? We vroegen het hen zelf! Uit gesprekken met maar liefst achttien scholen kwamen een heleboel ideeën en bruikbare tips naar voren.
Kinderen en ouders over buitenschoolse opvang
© VBJK

Kinderen en ouders over buitenschoolse opvang

Vzw VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) betrok de kinderen zelf actief in haar onderzoek over opvang en vrije tijd. Ouders gaven hun mening in focusgroepen. En professionals reflecteerden over die bevindingen.
Jonge nieuwkomers vieren tien jaar Masir Avenir
© Raisa Vandamme

Jonge nieuwkomers vieren tien jaar Masir Avenir

Op initiatief van de VGC en bon wisselden meer dan 120 nieuwkomers en medewerkers van terreinorganisaties en overheden op 6 maart 2020 ervaringen uit tijdens een netwerkdag. Een inlevingsparcours en thematische ateliers zorgden ervoor dat verschillende partners elkaar beter leerden kennen.
Bruss-it brengt dynamiek in de buurt
© Danja Cauwbergs

Bruss-it brengt dynamiek in de buurt

Sterke projecten die werken aan ‘gemeenschapsvorming in de gedeelde ruimte’ en slim ruimtegebruik kunnen nu al vier jaar tot 15.000 euro Bruss it-subsidie krijgen. Onder andere deze Bruss-it initiatieven zorgden in 2020 voor meer dynamiek in hun buurt.
Nieuwkomers op zoek naar Stadspiratie voor Brussel
© Boris Vermeersch

Nieuwkomers op zoek naar Stadspiratie voor Brussel

Het participatietraject Stadspiratie oogstte 1.130 ideeën voor Brussel. Tina Smout van het Agentschap Integratie en Inburgering ging in de lessen maatschappelijke oriëntatie op zoek naar frisse voorstellen. Hatice Merve Kiraç was een van de nieuwkomers die mee reflecteerden over het Brussel van de toekomst.