Bruss-it: 15.000 euro voor uw buurt

Hebt u een goed idee om mensen bij elkaar te brengen en zo een bestaande ruimte beter te gebruiken? Of om van dat verlaten pleintje in uw buurt een gezellige ontmoetingsplek te maken? Hoe kunnen we de weinige publieke ruimte in Brussel slimmer gebruiken? En hoe kunnen we er mensen bij elkaar brengen? In totaal kregen al 74 initiatieven een Bruss-it subsidie van de VGC om hun project te realiseren. Stadsmakers met goesting konden tot 15.000 euro subsidie krijgen.

Ik woon hier nu al zoveel jaren in de wijk maar het is eigenlijk nu pas, door de wijkcompost, dat ik mensen heb leren kennen.”

Bewoonster uit Kuregem 

Straathoek met compost en tuintje voor de hele buurt.
© Sophie Nuytten

In 2019 kregen onder meer de volgende projecten een Bruss-it subsidie:

Cafe met grote ramen, tafels en stoelen.
© Sophie Nuytten

BRU-divers (Cardijnschool/Sint-Goedele)

De Cardijnschool bouwt een tijdelijk leegstaand pand en het aangrenzende plein in Anderlecht om tot een ontmoetingsruimte voor buurtbewoners en mensen die in de buurt werken. De leerlingen van het buitengewoon onderwijs baten er ook een winkel uit met zelfgemaakte producten. Buurtinitiatieven kunnen de ruimte gebruiken en er zijn kunstexposities.

Helmet Fourchet' Caravan&Co - Helmet Fourchet'

Rond een kleine caravan op de Rigasquare in Schaarbeek realiseert Helmet Fourchet' een ontmoetingsplek voor jong en oud

Pleintje met witte partytent en tafeltjes. Er hangen vlaggetjes en staan fietsen.
© Sophie Nuytten

met picknickruimte en buurtmoestuin. Ze koken er met voedseloverschotten en organiseren een filmavond, yoga, workshops ...

Sjat Kaffei Mobiel (LDC Forum)

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Forum  trok in de zomer naar verschillende wijken in Brussel-Stad met een mobiele koffiebar. Met een kopje koffie ontmoetten ouderen en buurtbewoners elkaar. Op die manier kon het LDC op een creatieve manier de bewoners bevragen.

 

Buurtproject. Buurtbewoners komen samen op een plein voor de kerk. De zon schijnt. Ze zitten op banken en onder parasollen.
© Sophie Nuytten

Inspiratie voor een stad op mensenmaat

Hoe kunnen we de ruimte in de stad beter gebruiken? Op 9 mei kwamen meer dan 300 geïnteresseerden alles te weten over slim ruimtegebruik en ontmoeting in de gedeelde ruimte op de inspiratiedag ‘Bruss-it XL’.

Een expo over de Bruss-it projecten, workshops, themasessies, lezingen, debatten en films toonden wat allemaal mogelijk is. Deelnemers van binnen en buiten Brussel stelden hun project voor en wisselden ervaringen uit. De Deense architect en stedenbouwkundige Jan Gehl, een bekende naam in het vak, sloot de inspiratiedag af. Hij focust op het verbeteren van de levenskwaliteit in steden en streeft naar cities for people, steden op mensenmaat.

Bewoners die elkaar vroeger niet kenden hebben elkaar leren kennen. Verschillende generaties, achtergronden, talen, nationaliteiten, mensen die elkaar zonder dit project wel op straat gekruist hadden, maar heel waarschijnlijk niet ontmoet."

Onderzoek ‘Samen stad maken’

Na drie edities van Bruss-it en 55 projecten, is het tijd voor een onderzoek. ‘Samen stad maken’, hoe doe je dat? Elke Plovie en Saskia De Bruyn, verbonden aan UC Leuven-Limburg, onderzoeken dat. Ze inventariseren en beschrijven de praktijken, strategieën, interventies en de kritische succesfactoren.  De resultaten van hun onderzoek stelden ze een eerste keer voor op de Bruss-it XL inspiratiedag.

U kunt het eindrapport lezen op www.vgc.be/subsidies-en-dienstverlening/stdelijk-beleid/bruss-it/onderzoek-samen-stad-maken.

Oud gebouw met gewelfd plafond. Een man loopt over een blauwe loper.
© Sophie Nuytten

Choisissez votre langue en haut à droite.

Select your language at the top right.