Brusselse leerlingen aan het woord

OCB-onderwijsdag

Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) sluit elk schooljaar feestelijk af met een ‘onderwijsdag’ voor directies, bredeschoolcoördinatoren en andere Brusselse onderwijspartners. Dit jaar kwamen de échte onderwijsexperten aan het woord: de leerlingen zelf. Via filmpjes vertelden leerlingen wat ze verwachten van hun school en hun leerkrachten.

Leren in diversiteit, buiten de klas en met talent

De leerlingen vinden dat diversiteit op school veel leerkansen biedt. Ze willen van elkaar leren over hun cultuur en levensbeschouwingen. En dat niet alleen in de klas. Buitenschoolse activiteiten die aansluiten bij hun leefwereld en uitwisselingen vinden ze interessanter. Hun talenten moeten meer aan bod komen. En ook welzijn en gezondheid willen ze in de praktijk ervaren.

"Wij zijn een Brusselse school met verschillende culturen en afkomsten. Diversiteit moet worden gezien als iets positiefs met veel kansen om er samen over te spreken en aan te werken in de klas."

Paulina - leerling KA Koekelberg

Directies in actie

De directies konden tussen de filmpjes door meteen vertellen wat ze nu al doen. Een ‘jury’ van vijf leerlingen toonde onmiddellijk wat ze van die acties vond. Soms erg confronterend voor de directies. Die kunnen nu nadenken over hoe ze meer aandacht kunnen hebben voor diversiteit, welzijn en de talenten van hun leerlingen.

Voorzitter van de Vlaamse Scholierenkopen lezen papieren vliegertjes met boodschap van de directie.

Choisissez votre langue en haut à droite.

Select your language at the top right.