Nieuwkomers op zoek naar Stadspiratie voor Brussel

1.130 ideeën om van Brussel een nog betere stad te maken. Dat was de oogst van ‘Stadspiratie’, het participatietraject waarmee de VGC alle Brusselaars betrok bij het meerjarenplan 2021-2025.

Tina Smout van bon, de Brusselwerking van het Agentschap Integratie en Inburgering, ging samen met andere collega’s in de lessen maatschappelijke oriëntatie op zoek naar frisse voorstellen.
Hatice Merve Kiraç was een van de nieuwkomers die mee reflecteerden over het Brussel van de toekomst.

Het is niet vanzelfsprekend dat je als burger mee het beleid kan beïnvloeden. Laat staan als nieuwkomer.

Hatice

Lees hier de tekstversie van de video: getuigenis Hatice.

Burgers beïnvloeden het beleid

Tina: “Het was belangrijk dat Stadspiratie ook de nieuwkomers in Brussel bereikte. Ze kijken met andere ogen naar de stad. Die onbevangen blik levert vaak frisse ideeën op. We waren aangenaam verrast door de respons. We hebben mails gekregen met bladzijden vol voorstellen. Zo zie je maar hoeveel potentieel er in mensen zit.”

Hatice: “Ik kom uit Turkije en woon sinds september 2019 in Brussel. Ik ben al 15 jaar vertaler en tolk, ik wil Nederlands aan mijn talenpalet toevoegen. Ik heb met heel veel enthousiasme meegedaan aan Stadspiratie. Wij, nieuwkomers, willen ons integreren hier in Brussel. We willen erbij horen, we willen echt deel uitmaken van de stad. Het is fijn dat er naar ons geluisterd wordt en dat onze stem ertoe doet. Het is niet vanzelfsprekend dat je als burger mee het beleid kan beïnvloeden. Laat staan als nieuwkomer.”

Informatiekloof dichten

Tina: “In sommige van onze onthaalklassen hebben we wat extra moeite moeten doen om mensen te overtuigen van de goede bedoelingen van Stadspiratie. Er zijn nieuwe Brusselaars die uit landen komen waar de overheid nooit om je mening of ideeën vraagt. Meer zelfs, waar het ronduit gevaarlijk kan zijn om die mening te geven. Stadspiratie heeft het vertrouwen van die mensen in de overheid voor een klein stukje kunnen herstellen. Onderschat niet hoe belangrijk dat is.”

Hatice: “Ik heb een aantal ideeën gegeven. Ik heb zelf een zware nierziekte. Die heeft ook een zware psychologische impact en ik zou er veel aan hebben om eens met lotgenoten te kunnen praten. Maar ik weet niet of die groepen bestaan en hoe ik in contact kom met die groepen. Daar zou Brussel bij kunnen helpen. Veel voorstellen in mijn groep gingen over communicatie. Over de nood aan ontmoetingsplekken, over de interactie tussen oude en nieuwe Brusselaars, over de dialoog tussen en met de verschillende gemeenschappen in de stad.”

Tina: “Het valt op dat op veel vragen van nieuwkomers al antwoorden bestaan. Heel wat van hun ideeën heeft de VGC al in de praktijk gebracht. Alleen geraken die initiatieven niet tot bij alle Brusselaars. Stadspiratie toont dat er extra inspanningen nodig zijn om de informatiekloof te dichten. Dat gaat niet alleen over officiële communicatie, maar ook over het versterken van sociale cohesie en informele netwerken. Zoals de groep van lotgenoten die Hatice zoekt.”

Een andere kijk op Brussel

Hatice: “Stadspiratie heeft mijn kijk op Brussel veranderd. Nadat bon in onze groep het project kwam uitleggen, wandelde ik op een andere manier door de stad. Ik zag overal nieuwe uitdagingen opduiken én ik zag overal nieuwe kansen. Waarom hier geen permanent project van maken? Een stad verandert voortdurend, een stad leeft. We zouden als burgers een platform moeten hebben om het hele jaar door ideeën te delen.”

Lees ook

Stadspiratie: 1.130 ideeën voor Brussel

Stadspiratie: 1.130 ideeën voor Brussel

Stadspiratie, dat is inspiratie van en voor de stad. In 2020 vroegen we aan onze inwoners en organisaties wat er beter kan in de stad. Ze dachten actief mee na en inspireerden ons beleid voor de komende vijf jaar.
Ronde van Brussel: scholen aan het woord
© Christian Smits

Ronde van Brussel: scholen aan het woord

Hoe zien Brusselse schoolteams de toekomst voor het Nederlandstalig onderwijs? We vroegen het hen zelf! Uit gesprekken met maar liefst achttien scholen kwamen een heleboel ideeën en bruikbare tips naar voren.
Jonge nieuwkomers vieren tien jaar Masir Avenir
© Raisa Vandamme

Jonge nieuwkomers vieren tien jaar Masir Avenir

Op initiatief van de VGC en bon wisselden meer dan 120 (jonge) nieuwkomers en medewerkers van terreinorganisaties en overheden op 6 maart 2020 ervaringen uit tijdens een netwerkdag. Een inlevingsparcours, een lezing met achtergrondinformatie en thematische ateliers zorgden ervoor dat verschillende partners elkaar beter leerden kennen.
Hoe Jeanine en andere ouderen de lockdowns beleefden
© LDC Chambéry

Hoe Jeanine en andere ouderen de lockdowns beleefden

Jeanine Braham (74 jaar) vertelt als trouwe bezoekster van het wijkhuis Chambéry in Etterbeek hoe ze de lockdowns beleefde. Mark D’Hondt getuigt als verantwoordelijke van het lokaal dienstencentrum Cosmos in Anderlecht over de impact van de coronacrisis bij de ouderen.