Dienstverlening voor mensen in kwetsbare situaties

De coronapandemie raakt iedereen, maar vooral Brusselaars in armoede of met een moeilijke gezinssituatie. Heel wat organisaties werken hard om de sociale gevolgen van de crisis structureel op te vangen.

Hulp bij intrafamiliaal geweld

Een krappe behuizing, jobverlies, isolatie, thuiswerk met kinderen … allemaal stressfactoren die geweld thuis in de hand kunnen werken. Daarom versterkt het Centrum Algemeen Welzijnswerk Brussel (CAW) haar werking rond intrafamiliaal geweld zodat slachtoffers maar ook hulpverleners meteen weten waar ze terecht kunnen en gepast kunnen reageren op een noodsituatie.

Het CAW Brussel onthaalt en oriënteert hulpvragen. De klassieke spreekkamer is tijdens de coronacrisis niet ideaal, dus zoekt het CAW andere manieren om aan hulpverlening te doen zoals via groepschats, telefoon- en videogesprekken of een wandeling in het park.

© Kristina Tripkovic - Unsplash

Toegankelijke diensten voor mensen in armoede

Het Brussels Platform Armoede en zes Brusselse armoedeverenigingen gaan samen met mensen in armoede aan de slag om drempels weg te werken. Vrienden van het Huizeke verkleint de digitale kloof. Buurthuis Bonnevie werkt samen met de wijkgezondheidscentra aan psychosociaal welzijn. Pigment onthaalt en verwijst mensen met een onzekere verblijfssituatie door en Wijkpartenariaat De Schakel verkleint de drempel voor vrijetijdsbesteding.

Nieuwe STEK ‘Baskuul’ in Heyvaert-Kuregemwijk

Een STEK is een ontmoetingsplek in de buurt om te leren, door te verwijzen en samen te werken met mensen in armoede aan betere sociale bescherming. Vanuit ervaringen van de deelnemers werkt Samenlevingsopbouw Brussel samen met de Brusselse OCMW’s en andere welzijnspartners om zo te komen tot betere dienstverlening.

Lees ook

Aandacht voor psychische kwetsbaarheid
© Youssef Nadam - Unsplash

Aandacht voor psychische kwetsbaarheid

40% van de Brusselaars kampt met psychische problemen en 25% heeft een reële kans op een psychische aandoening. Reden te meer om hun deskundigheid en die van hun naasten te erkennen in de geestelijke gezondheidszorg.
Iedereen fit!

Iedereen fit!

‘Niets zo ongezond als stilzitten en vastroesten’, dacht de VGC-sportdienst tijdens de lockdown. Met onderstaande acties kregen ze u in beweging. Meer info vindt u op de website www.sportinbrussel.be.
Kinderdagverblijven zetten buitenruimte open als speelplaats

Kinderdagverblijven zetten buitenruimte open als speelplaats

Terwijl heel het land op slot ging, bleven de kinderdagverblijven van open. De coronamaatregelen daagden hen uit om flexibel en creatief uit de hoek te komen. Anne Lambrechts, coördinator van vzw Elmer, vertelt hoe de kinderdagverblijven dat deden.
Laagdrempelige psychotherapie voor jongeren
© Priscilla De Preez - Unsplash

Laagdrempelige psychotherapie voor jongeren

TEJO BXL, dat is laagdrempelige psychotherapie voor jongeren tussen tien en twintig jaar. Laagdrempelig omdat jongeren gratis, discreet, anoniem en quasi onmiddellijk kunnen langskomen in het TEJO-huis, na school bijvoorbeeld.