Kinderdagverblijven zetten buitenruimte open als speelplaats

Anne Lambrechts getuigt

Terwijl heel het land op slot ging, bleven de kinderdagverblijven van vzw Elmer open. Wel met heel wat beperkingen en een werking die volledig door elkaar geschud werd. Dat daagde hen uit om flexibel en creatief uit de hoek te komen. Anne Lambrechts, coördinator van vzw Elmer, vertelt hoe de kinderdagverblijven dat deden.

Een halve dag buiten spelen

“We kregen vanuit de wijkgezondheidscentra het signaal dat het er bij veel gezinnen moeilijk aan toeging thuis. Je moet weten dat in Brussel veel gezinnen de lockdown in een appartement doorbrachten. We wilden graag iets voor hen betekenen en kwamen met het idee om de buitenruimtes van onze vestigingen open te stellen. Gezinnen konden daar een halve dag buiten spelen. Maandenlang was de vraag van ouders enorm. Het doet me heel veel deugd dat we in deze moeilijke tijden iets zinvols voor hen konden doen.

Het was ook bijzonder om te zien hoe we rond dit initiatief een sterk en uitgebreid netwerk met verschillende partners vormden. Zo stond het Huis van het Kind ons bij in de praktische organisatie en heel wat organisaties – zoals Brede Scholen,  armoedeorganisaties en de wijkgezondheidscentra – verwezen gezinnen door.”

Veel positieve reacties

“Het initiatief kreeg wat persaandacht, waarop we massaal veel positieve reacties ontvingen. Ook de ouders lieten hun dankbaarheid blijken. Die erkenning is fijn, maar daar doe je het niet voor. Het belangrijkste is dat je kan inspelen op de noden van die gezinnen. Dat we daarin een voortrekkersrol konden spelen, geeft voldoening.

Hoewel we met dit initiatief veel konden betekenen, zijn er ook veel zaken die we nu niet meer voor de gezinnen kunnen doen. Uitstapjes met de kinderen en ouderactiviteiten zijn bijvoorbeeld uitgesloten. Ook zien we dat kinderen die nieuw starten in de opvang, het moeilijk hebben. Momenten waarop de kinderen samen met hun ouders kunnen wennen, zijn nu namelijk niet eenvoudig te organiseren.”

Creatieve en flexibele medewerkers

“Onze medewerkers moeten er dag na dag staan, maar de ondersteuning die we kunnen bieden is minder sterk. Ook daar proberen we creatief mee om te gaan.  Zo organiseren we nu wandelvergaderingen en zijn we creatief met digitale tools. Onze creativiteit, flexibiliteit, en veerkracht heeft door deze situatie dus een enorme boost gekregen. Maar toch kijken we net als iedereen ook uit naar normalere tijden!”

Lees hier de tekstversie van de video: Getuigenis Anne.

© Lies Engelen

Lees ook

Lockdown, maar niet voor de buitenschoolse opvang

Lockdown, maar niet voor de buitenschoolse opvang

In de eerste lockdown was er veel onzekerheid. Wat mag wel, wat niet, hoe moeten we ons organiseren, hoe houden we het veilig? De Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO’s) zaten met veel vragen en op antwoorden was het soms lang wachten. Geert Meys en Koen Rijks van IBO De Buiteling vertellen.
Kinderopvang blijft open in lockdown
© Lies Engelen

Kinderopvang blijft open in lockdown

Het was niet evident voor kinderdagverblijven om tijdens corona te blijven draaien en de ouders goed te informeren over hoe het met hun kind ging. Toch stonden ze er elke dag weer en deden ze er alles aan om u en uw kinderen kwaliteitsvolle opvang, omgeving én omkadering te geven.
Kinderen en ouders over buitenschoolse opvang
© VBJK

Kinderen en ouders over buitenschoolse opvang

Vzw VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen) betrok de kinderen zelf actief in haar onderzoek over opvang en vrije tijd. Ouders gaven hun mening in focusgroepen. En professionals reflecteerden over die bevindingen.
Coronaproof naar het speelplein
© Lander Loeckx

Coronaproof naar het speelplein

De speelpleinen gingen door in 2020! Wel in kleine bubbels, met liters alcoholgel, massa’s mondmaskers en soms met een eigen toegang per bubbel. Dankzij een extra subsidie konden de speelpleinen meer mensen of een poetsbedrijf inschakelen om alles virusvrij te houden.