Lockdown, maar niet voor de buitenschoolse kinderopvang